Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Treść
Status prawny: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 w Warszawie jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o Systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Organem prowadzącym szkołę jest:
Miasto Stołeczne Warszawa.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:
Mazowiecki Kurator Oświaty

Załączniki

STATUTSP61.doc


Wprowadził BZMW/morlowska 2011-06-01
Aktualizujący Orłowska Maria 2021-03-23
Zatwierdzający Wrotniak Renata 2021-03-23
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-23
Wersja standardowa