Kanał Wyżej
Status prawny
Tresc
Status prawny: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 w Warszawie jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o Systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Organem prowadzącym szkołę jest:
Miasto Stołeczne Warszawa.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:
Mazowiecki Kurator OświatyZalaczniki
STATUTSP61.doc


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa